Viðskiptavinir
Ánægja viðskiptavina
Viðskiptavinir
Ánægja viðskiptavina

Við veitum framúrskarandi og fjölbreytta þjónustu með jákvæðu viðmóti, virðingu og faglegri ráðgjöf. Það er okkur hjartans mál að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina með fagmennsku og fræðandi upplýsingum.

Framúrskarandi þjónusta
Viðskiptavinir
Framúrskarandi þjónusta
Við veitum framúrskarandi og fjölbreytta þjónustu með jákvæðu viðmóti, virðingu og faglegri ráðgjöf. Það er okkur hjartans mál að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina með fagmennsku og fræðandi upplýsingum.

Niðurstöður þjónustukannana eru mikilvægar til að fylgjast með hvort markmiðið um að veita framúrskarandi þjónustu með jákvæðu viðmóti náist. Niðurstöður úr mælingu Íslensku ánægjuvogarinnar gefa vísbendingar um stöðuna í samanburði við fyrirtæki á almennum markaði. Þegar kemur að samanburði er sérstaklega horft til fyrirtækja á matvörumarkaði. Alls eru fjögur fyrirtæki mæld á matvörumarkaði, í þeim samanburði væri Vínbúðin með næst hæstu einkunn. Einkunn Vínbúðarinnar er 67,9 en var 68,9 árið áður.

Viðskiptavinir_anaegdir_1620x1200-2

Önnur ekki síður mikilvæg mæling er mæling Gallup á ánægju hverrar Vínbúðar. Tilgangurinn er að fá fram skoðun viðskiptavina á þeim þáttum sem taldir eru mikilvægastir. Viðskiptavinir gefa einkunn fyrir þjónustu, viðmót, þekkingu og vöruval.

Mikilvægustu mælikvarðarnir eru ánægja með þjónustu og viðmót starfsfólks. Niðurstöðurnar eru almennt góðar og sem dæmi eru 87% viðskiptavina ánægðir með þjónustuna og 94% telja viðmót starfsfólks gott. Niðurstöður allra kannana eru rýndar með það að markmiði að leita leiða til að ná betri árangri.

Á heildina litið, hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með þjónustu Vínbúðarinnar?

  • Ánægður 87%
  • Hvorki né 11%
  • Óánægður 2%
Mælt á kvarðanum 1-5. Þjónustukönnun Gallup meðal viðskiptavina Vínbúðanna ágúst - október 2023.

Hversu gott eða slæmt finnst þér viðmót starfsfólks Vínbúðanna almennt vera?

  • Gott 94%
  • Hvorki né 6%
  • Slæmt 0%
Mælt á kvarðanum 1-5. Þjónustukönnun Gallup meðal viðskiptavina Vínbúðanna ágúst - október 2023.
Vefurinn
Viðskiptavinir
Vefurinn og samfélagsmiðlar

Á www.vinbudin.is er mikil áhersla lögð á að viðskiptavinir hafi góðan aðgang að praktískum upplýsingum svo sem opnunartíma, vöruvali og staðsetningu Vínbúða. Á síðunni eru einnig greinagóðar upplýsingar um starfsemina, meðal annars lög og reglur sem gilda um starfsemina.

Vínráðgjöf og matur skipar stóran sess við að hjálpa viðskiptavinum að tengja saman vín og mat. Á síðunni er öflugur uppskriftavefur þar sem hægt er að fá tillögur að vínum sem henta með hverjum rétti. Veislureiknivélin er öflugt tæki til að aðstoða viðskiptavini við að áætla rétt magn af víni fyrir veislur.

Á mínum síðum er hægt að setja vörur á topplista, gefa einkunn og skrifa minnisatriði. Auk þess er hægt að nálgast vefpantanir og skoða stöðu þeirra.

Vöruval í vefbúð hefur aukist jafnt og þétt. Auk vara í vöruvali Vínbúðanna er hægt að velja úr um 800 tegundum af vörum í sérpöntun. Í heildina geta viðskiptavinir valið úr rúmlega 4100 tegundum í vefbúð og fengið þær afhentar sér að kostnaðarlausu í Vínbúð að eigin vali eða á skilgreindum afhendingarstöðum. ÁTVR rekur sjö afhendingarstaði fyrir vefpantanir á landsbyggðinni; á Bíldudal, Borgarfirði eystri, Grenivík, Grímsey, Hrísey, Raufarhöfn og Þingeyri. Afhendingarstaðirnir eiga það allir sameiginlegt að þar er langt að sækja þjónustu í næstu Vínbúð.

Á árinu bættust samfélagsmiðlar við sem tæki til að eiga öflugri og enn betri samskipti við viðskiptavini. Hægt er að finna Vínbúðina á Instagram og Facebook.

vinbudin.is
2.796
þúsund heimsóknir á árinu
VIðskiptavinir_samfelgsmidlar
Fjöldi viðskiptavina
Viðskiptavinir
Fjöldi viðskiptavina

Alls fengu tæplega 5,3 milljónir viðskiptavina þjónustu hjá Vínbúðunum. Viðskiptavinum fjölgaði um 0,5% á milli ára, á sama tíma og sala áfengis í lítrum talið minnkaði um 2%. Flestir viðskiptavinir koma í lok vikunnar, á föstudögum og laugardögum, eða um 50% af heildarfjölda viðskiptavina.

Á www.vinbudin.is er birt yfirlit yfir annatíma sem endurspeglar fjölda viðskiptavina eftir dögum og eftir álagstímum innan dagsins. Yfirlitið er til að mynda gagnlegt fyrir viðskiptavini sem leita að meiri þjónustu og vilja velja tíma þar sem búast má við að færri viðskiptavinir séu í búðunum.

Hlutfall viðskiptavina eftir dögum

Annatími

adsokn-1000x700@2x

Flestir viðskiptavinir heimsóttu Vínbúðirnar 30. desember 2023, þann dag komu rúmlega 39 þúsund viðskiptavinir í Vínbúðirnar. Að jafnaði eru aðrir söluháir dagar miðvikudagurinn fyrir páska og föstudagurinn fyrir verslunarmannahelgi. Í ár komst 16. júní í hóp þeirra daga þar sem fjöldi viðskiptavina varð hvað mestur. Fjöldi viðskiptavina þessa annasömu daga var á bilinu 35 til 39 þúsund. Til samanburðar er meðalfjöldi viðskiptavina á hefðbundnum föstudegi tæplega 30 þúsund.

Fjöldi viðskiptavina
Flokkað eftir stærstu dögum ársins ásamt samanburði meðalfjölda á föstudegi
5.248
þúsund viðskiptavinir

Vínbúðirnar hafa með markvissum hætti undanfarin ár hvatt viðskiptavini til að huga að umhverfinu og nýta sér fjölnota burðarpoka. Í ár voru seldir 252 þúsund pokar sem þýðir að tæplega 5% viðskiptavina keyptu fjölnota burðarpoka. Vínbúðirnar halda áfram að hvetja viðskiptavini til að hugsa um umhverfið og hafa fjölnota burðarpoka meðferðis frekar en að safna þeim í skúffur og skápa heimilanna.

2023 2022 % breyting
Seldir lítrar 23.687.898 24.171.336 -2,0%
Fjöldi viðskiptavina 5.248.162 5.223.825 0,5%
Fjölnota burðarpokar 252.345 212.155 18,9%
Hlutfall viðskiptavina sem kaupa fjölnota poka 4,8% 4,1% 18,4%
4,1%
viðskiptavina kaupa fjölnota burðarpoka
212.155
fjölnota pokar seldir
Vínbúðir ársins
Viðskiptavinir
Vínbúðir ársins

Árlega er öllum Vínbúðum sett mælanleg markmið meðal annars um skilríkjaeftirlit, ánægju með þjónustu, viðmót starfsfólks, rýrnun og gæðaeftirlit.

Vínbúðunum er skipt í þrjá flokka eftir fjölda tegunda í vöruvali: stærri, milli stórar og minni Vínbúðir. Alls eru 16 Vínbúðir í flokki þeirra stærri, 13 í milli stærð og 21 í flokki minnstu Vínbúða. Niðurstöður mælinganna eru birtar mánaðarlega og eru öllum stjórnendum Vínbúða aðgengilegar.

Árlega er starfsfólki þeirra Vínbúða sem bestum árangri ná veitt viðurkenning. Að þessu sinni var Vínbúðin Reykjanesbæ valin Vínbúð ársins í flokki stærri Vínbúða, Vínbúðin Flúðum í flokki milli stórra Vínbúða og Vínbúðin Hellu í flokki minni Vínbúða. Auk þess voru veitt tvenn hvatningarverðlaun. Vínbúðin Akureyri fékk viðurkenningu fyrir háa einkunn í mælingu á viðmóti starfsfólks í þjónustukönnun, þar sem 96% viðskiptavina töldu viðmót starfsfólks vera mjög eða frekar gott. Vínbúðin Ólafsvík fékk einnig viðurkenningu fyrir að vera með hæstu einkunn í þremur af fjórum þáttum í þjónustukönnun Vínbúðanna.

Vínbúð ársins

í flokki stærri

Vínbúða 2023

Reykjanesbær

Vínbúð ársins

í flokki milli stórra

Vínbúða 2023

Flúðir

Vínbúð ársins

í flokki minni

Vínbúða 2023

Hella
Ábyrgt vöruval
Viðskiptavinir
Ábyrgt vöruval
Vidskiptavinir_abyrgt voruval
Norrænt samstarf á sviði samfélagsábyrgðar

Árið 2009 hófu norrænu áfengiseinkasölurnar Alko í Finnlandi, Systembolaget í Svíþjóð, Vinmonopolet í Noregi, Rúsdrekkasøla Landsins í Færeyjum og ÁTVR samstarf á sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækin hafa sett sér sameiginleg markmið um mannréttindi og umhverfismál í aðfangakeðjunni. Á árinu bættist SAQ áfengiseinkasalan í Quebec í hópinn og eru þeir virkir þátttakendur í umhverfishópi NAM. Markmiðið er að vera leiðandi á sviði ábyrgðar og sjálfbærrar þróunar við framleiðslu áfengis og minnka umhverfisáhrif, bæði í aðfangakeðjunni og starfsemi fyrirtækjanna.

Samstarfið hefur aukist jafnt og þétt undanfarin ár og aukin áhersla verið lögð á siðferðilegar grundvallarreglur í aðfangakeðjunni, auk umhverfis- og loftslagsmála. Í samvinnu við hagsmunaaðila er áhersla á að bera kennsl á og bregðast sameiginlega við mikilvægum áhættum sem eru til staðar í aðfangakeðjunni. Mögulegar mikilvægar áhættur eru meðal annars, vinnuvernd, félagafrelsi og réttur til kjarasamninga, mismunun, nauðungarvinna og mansal, mannsæmandi laun og vinnutími.

Allar einkasölurnar eru meðlimir í alþjóðasamtökunum amfori, en markmið þeirra er að tryggja aukna samfélagsábyrgð í aðfangakeðjunni. Í samstarfi við amfori hafa einkasölurnar í Finnlandi, Noregi og Svíþjóð gert fjölda úttekta í samstarfi við alþjóðlega úttektaraðila. Úttektirnar felast í því að meta framleiðendur og/eða ræktendur á grundvelli siðareglnanna og gera áætlun til úrbóta í samvinnu við hagsmunaaðila, ef þörf er á.

Vöruval

Vöruval Vínbúðanna byggir á reglugerð um vöruval, innkaup og dreifingu ÁTVR á áfengi (nr.1106/2015) með síðari breytingum. Eftirspurn viðskiptavina ræður í grunninn mestu um vöruval Vínbúðanna. Vöruvalið skiptist í þrjá megin söluflokka: kjarna, reynslu og sérflokk. Auk þeirra eru smærri tímabundnir flokkar sem tengjast almennt tímabilum eða árstíðum, svo sem þorra, páskum, sumri og jólum. Kjarni er megin söluflokkurinn og myndar grunn að vöruvali hverrar Vínbúðar.

4.718
vörur í vöruvali
1.145
nýjar vörur í reynslusölu á árinu

Kjarni er megin söluflokkurinn og myndar grunn að vöruvali hverrar Vínbúðar. Vöruval í kjarna er endurmetið þrisvar á ári.

Reynsluflokkur er ætlaður nýjum vörum og fær dreifingu í fjórar Vínbúðir við upphaf sölu. Ef reynsluvara nær tilteknu söluviðmiði færist hún í kjarna og fær um leið dreifingu í fleiri Vínbúðir.

Sérflokki er ætlað að bjóða vöruúrval sem byggir á fjölbreytni og gæðum til að mæta væntingum viðskiptavina.

Vörur frá
68
löndum
74%
viðskiptavina ánægðir með vöruvalið

Vínbúðum er skipt í stærðarflokkana K1 – K9 eftir fjölda vörutegunda í vöruvali Vínbúðarinnar. Í minnsta flokknum, K1, eru að lágmarki 100 vörur í grunnvöruvali en í þeim stærsta, K9, eru að lágmarki 1.500 vörur. Vöruval minnstu Vínbúðanna er þó nær því að vera 200 vörur í heildina. Í Vínbúðinni Heiðrúnu er hægt að nálgast allar vörur í vöruvali, sem eru rúmlega 3300. Í Heiðrúnu hefur verið komið fyrir sérstöku svæði fyrir léttvín í hærri gæðaflokkum. Viðskiptavinir nýta sér einnig að panta vörur í vefbúð og fá þær afhentar í Vínbúð, sækja í afgreiðslu dreifingarmiðstöðvar á Stuðlahálsi eða á völdum afhendingarstöðum.

Markaðshlutdeild Vínbúðaflokka í heildarsölu Vínbúða
Í nóvember var Vínbúðinni Grindavík lokað vegna náttúruhamfara. Hún var í flokki K2 Vínbúða. Vínbúðin er meðtalin í fjölda og markaðshlutdeild Vínbúðanna.
Vínbúðir flokkaðar eftir stærð

Í nóvember lokaði Vínbúðin Grindavík vegna náttúruhamfara. Hún var í flokki K2 Vínbúða. Vínbúðin er meðtalin í fjölda og markaðshlutdeild Vínbúðanna.

Þegar litið er á hlutdeild Vínbúða í heildarsölu þá hafa K1 - K5 Vínbúðir, vefbúð og veisluvín um 22% hlutdeild af heildarsölu Vínbúða. Ef hins vegar er horft til fjölda Vínbúða þá eru 35 af 51 Vínbúð í K1 – K5, eða 69%.*

Sérstakar áherslur í vöruvali

Eftirspurn neytenda eftir vörum sem framleiddar eru með virðingu fyrir vernd umhverfisins og áherslu á mannréttindi hefur aukist á undanförnum árum. ÁTVR hefur sett sér markmið þar sem leitast er við að bjóða vörur sem framleiddar eru í sátt við samfélag og umhverfi og að fræða viðskiptavini um slíkar vörur. Stefnt er að því að flokka vörur undir yfirheitið sjálfbært val. Í þessu sambandi er sjálfbært val yfirheiti vörutegunda sem hlotið hafa almennt viðurkennda vottun um að framleiðsla þeirra sé lífræn, sjálfbær (e. sustainable), bíódínamísk eða sanngjörn. Tekið er mið af sérfræðivinnu norrænu einkasalanna, þ.e. Alko, ÁTVR, Systembolaget og Vinmonopolet þegar ákvarðað er hvort vottun sé almennt viðurkennd eður ei.

Vidskiptavinir_gaedaeftirlit
Gæðaeftirlit vöru

Allar vörur fara í gegnum skoðun og gæðaeftirlit áður en þær eru samþykktar í sölu. Það er gert til að tryggja að þær uppfylli formskilyrði laga og reglna. Skynmat er partur af gæðaeftirliti en auk þess er vín mælt í sérhæfðu mælitæki þar sem mælt er alkóhólinnihald, sykur, súlfít, sýra og fleiri þættir sem gagnast við gæðaeftirlit. Á árinu voru framkvæmdar 1.304 mælingar. Flestar mælingar staðfestu réttar merkingar. Í 15 tilvikum eða 1,2% fundust frávik frá uppgefnu alkóhólmagni. Brugðist er við ef frávik eru fyrir utan skilgreind viðmiðunarmörk.

Vörugæði og neysluöryggi eru meginstoðir í ábyrgri starfsemi ÁTVR. Fjöldi skilaðra eininga á árinu voru 2.727 sem er 10% lækkun á milli ára. Flest vöruskil má rekja til korkskemmda. Af hverjum 100 þúsund seldum einingum voru um fimm skilað. Fjöldi innkallana á árinu voru 23. Helstu orsakir voru frávik í gæðum.