Sundurliðanir
Hluti ríkissjóðs
Sundurliðanir
Hluti ríkissjóðs
Hluti ríkissjóðs af brúttósölu ÁTVR
2023 2022 2021
Magngjald tóbaks 4.578.609 4.695.557 5.488.511
Arður til ríkissjóðs 500.000 500.000 500.000
Áfengisgjald * 17.324.970 16.365.063 17.806.693
Virðisaukaskattur 5.716.646 5.592.517 6.185.596
28.120.225 27.153.137 29.980.800
*Áfengisgjald sem hér er tilgreint er reiknað út eftir seldu magni
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Hlutfallsleg skipting
Sundurliðanir
Hlutfallsleg skipting
Skipting á skattskyldum alkóhóllítrum eftir skattflokkum 2023
Skattlagðir alkóhóllítrar Lítrar Áfengisgjald Áfengisgjald á alkóhóllítra*
Létt vín <15% 381.612 3.929.825 4.941.879 129,50 kr.
Bjór 505.160 18.323.915 7.108.853 142,15 kr.
Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi 301.831 1.434.247 5.274.238 175,25 kr.
Samtals 1.188.603 23.687.987 17.324.970
*Áfengisgjald á alkóhóllítra er eins og það stendur í árslok
Fjárhæðir eru í þúsundum króna

Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.

Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.

Hlutfallsleg skipting á sölu áfengis í lítrum 2016-2023
 • Sterkt vín >= 22%
 • Létt vín og styrkt <= 22%
 • Bjór
Söluþróun
Sundurliðanir
Söluþróun
Sala áfengis í þúsundum lítra 2016-2023 og breyting milli ára:
Heildarsala áfengis Breyting í % Létt vín og styrkt <=22% alk. Breyting í % Sterkt áfengi >22% alk. Breyting í % Bjór Breyting í %
2016 20.866 6,44% 3.657 2,84% 809 5,61% 16.400 7,32%
2017 21.867 4,80% 3.819 4,43% 860 6,30% 17.188 4,80%
2018 21.986 0,54% 3.692 -3,33% 1.032 20,00% 17.262 0,43%
2019 22.664 3,08% 3.779 2,36% 1.190 15,31% 17.695 2,51%
2020 26.810 18,29% 4.781 26,51% 1.445 21,43% 20.584 16,33%
2021 26.386 -1,58% 4.645 -2,84% 1.619 12,04% 20.122 -2,24%
2022 24.171 -8,39% 4.073 -12,31% 1.488 -8,09% 18.610 -7,51%
2023 23.688 -2,00% 3.930 -3,51% 1.434 -3,63% 18.324 -1,54%
Heildarsala
Sundurliðanir
Heildarsala
Heildarsala áfengis
þúsundir lítra
Léttvín og styrkt <= 22% alk.
þúsundir lítra
Sterkt áfengi >22% alk.
þúsundir lítra
Bjór
þúsundir lítra
Sala áfengis (Vínbúðir)
Sundurliðanir
Sala áfengis eftir Vínbúðum
Sala áfengis
með virðisaukaskatti
2023 2022 2021
Stærri Vínbúðir
Vínbúðin Akureyri 2.361.762 2.207.063 2.414.849
Vínbúðin Austurstræti 776.423 755.030 757.039
Vínbúðin Borgartúni 194.327
Vínbúðin Dalvegi 3.787.177 3.771.686 4.116.055
Vínbúðin Eiðistorgi 1.178.827 1.148.428 1.260.002
Vínbúðin Garðabæ 1.016.716 1.000.367 1.139.387
Vínbúðin Hafnarfirði 2.899.370 2.453.040 2.566.269
Vínbúðin Heiðrún 2.668.669 2.596.648 2.903.264
Vínbúðin Kringlunni 1.251.684 1.282.254 1.434.386
Vínbúðin Mosfellsbæ 1.291.990 1.192.358 1.259.173
Vínbúðin Reykjanesbæ 1.907.461 1.809.419 1.793.184
Vínbúðin Selfossi 1.754.059 1.620.996 1.691.114
Vínbúðin Skeifan 3.473.256 3.418.846 3.708.386
Vínbúðin Skútuvogi 2.178.069 2.210.583 2.606.186
Vínbúðin Smáralind 705.736 721.916 832.306
Vínbúðin Spöngin 1.082.752 1.024.105 1.127.708
Vínbúðin Stekkjarbakka 1.531.687 1.511.548 1.660.626
Minni Vínbúðir
Vínbúðin Akranesi 693.375 652.830 663.770
Vínbúðin Blönduósi 174.061 165.716 177.491
Vínbúðin Borgarnesi 742.464 696.203 728.588
Vínbúðin Búðardal 55.851 54.656 53.575
Vínbúðin Dalvík 176.728 160.946 178.381
Vínbúðin Djúpivogur 29.694 30.520 35.168
Vínbúðin Egilsstöðum 515.334 480.235 507.580
Vínbúðin Fáskrúðsfirði 46.677 43.240 43.064
Vínbúðin Flúðum 273.013 245.425 251.860
Vínbúðin Grindavík 195.368 213.281 220.746
Vínbúðin Grundarfjörður 69.278 62.652 63.115
Vínbúðin Hellu 198.658 187.461 181.707
Vínbúðin Hólmavík 69.998 65.133 67.778
Vínbúðin Húsavík 275.397 268.826 311.412
Vínbúðin Hvammstanga 103.566 99.068 102.016
Vínbúðin Hveragerði 551.658 487.056 516.446
Vínbúðin Hvolsvelli 323.107 297.650 291.590
Vínbúðin Höfn 284.890 259.367 259.525
Vínbúðin Ísafirði 515.731 484.244 493.626
Vínbúðin Kirkjubæjarklaustur 75.915 70.074 70.192
Vínbúðin Kópaskeri 32.951 32.344 37.705
Vínbúðin Mývatni 63.510 64.229 39.313
Vínbúðin Neskaupstað 120.402 118.862 123.103
Vínbúðin Ólafsvík 143.906 133.266 135.914
Vínbúðin Patreksfirði 144.260 143.682 143.546
Vínbúðin Reyðarfirði 292.375 276.662 292.109
Vínbúðin Sauðárkróki 364.632 353.751 378.409
Vínbúðin Seyðisfirði 71.790 66.316 65.869
Vínbúðin Siglufirði 171.983 166.324 184.288
Vínbúðin Stykkishólmi 122.185 113.966 119.136
Vínbúðin Vestmannaeyjum 510.115 476.390 475.348
Vínbúðin Vík 153.985 123.418 105.290
Vínbúðin Vopnafirði 57.704 55.014 49.135
Vínbúðin Þorlákshöfn 128.466 107.136 94.569
Vínbúðin Þórshöfn 62.660 59.781 64.219
Útgarður Stuðlahálsi 486.289 481.043 512.798
Samtals 38.163.613 36.521.053 39.502.643
Sala án vsk. 34.381.787 32.901.112 35.588.093
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Sala tóbaks
Sundurliðanir
Sala tóbaks
Sala tóbaks
2023 2022 Breyting
Neftóbak 404.946 468.802 -13,6%
Reyktóbak 324.247 321.461 0,9%
Vindlar 338.102 348.240 -2,9%
Vindlingar 6.910.917 6.998.319 -1,2%
Alls 7.978.212 8.136.822 -1,9%
Fjárhæðir eru í þúsundum króna
Selt magn tóbaks
2023 2022 Breyting
Neftóbak (kg) 10.192 12.584 -19,01%
Reyktóbak (kg) 7.020 7.458 -5,88%
Vindlar (stk.) 3.184.357 3.567.272 -10,73%
Vindlingar (karton) 681.555 747.528 -8,83%

Skipting tóbakssölu (Heildarvelta 9,9 ma.kr.)

 • Neftóbak 5,1%
 • Reyktóbak 4,1%
 • Vindlar 4,2%
 • Vindlingar 86,6%
Sala áfengis (tegundir)
Sundurliðanir
Sala áfengis eftir tegundum
Sala áfengis í lítrum
2023 2022 2021
Aðrar bjórtegundir 389.478 407.870 528.751
Ávaxtabrandí 632 556 566
Bitter 50.280 48.202 48.543
Blandaðir drykkir 714.162 751.521 803.189
Brandí 42.071 45.677 52.111
Freyðivín 365.932 350.510 389.051
Gin & sénever 81.502 86.048 103.852
Hvítvín 1.296.811 1.303.273 1.435.617
Kryddvín, vínblöndur 47.553 46.499 42.977
Lagerbjór 17.248.568 17.449.966 18.663.192
Líkjör 112.612 109.928 122.307
Óáfeng vín 47 760
Ókryddað brennivín og vodka 243.101 243.118 255.100
Rauðvín 1.870.952 2.004.753 2.396.741
Romm 23.964 25.440 28.974
Rósavín 102.035 98.211 109.869
Sake, mjöður 1.856 2.174 1.606
Síder, ávaxtavín 198.906 228.375 237.375
Snafs 17.090 17.655 17.114
Sterkt áfengi - annað 28.197 28.685 30.067
Styrkt vín 25.740 28.202 33.918
Tequila o.fl. 4.309 4.429 5.310
Viskí 136.246 137.524 149.095
Öl 685.989 752.675 929.962
Samtals 23.687.987 24.171.336 26.386.045
Rauðvín og hvítvín
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín

Sala rauðvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 49,80%
 • Stærri en 800 ml 50,20%

Sala hvítvíns eftir stærð umbúða

 • Minni en 800 ml 47,62%
 • Stærri en 800 ml 52,38%
Áfengissala
Sundurliðanir
Áfengissala
Áfengissala
Sala 2023 23.688 þúsund lítrar
 • Sterk vín
 • Létt vín
 • Bjór
Áfengissala mæld í hreinum vínanda
Sala 2023 1.682 þús. alk.ltr.
 • Sterkt vín
 • Létt vín
 • Bjór
Skipting áfengissölu
Heildarvelta 38,2 ma.kr.
Neysla á hreinu alkóhóli á mann
15 ára og eldri
 • Heildarsala alkóhóllítra
 • Sala ÁTVR
Sölumagn ÁTVR og hlutfall þess af tekjum ríkissjóðs af áfengi. Mannfjöldi í árslok 2023 skv. Hagstofu.
Skipting bjórsölu
Sala 2023 18.324 þús ltr
 • Innfluttur bjór
 • Innlendur bjór
Neysluverðsvísitala
Sundurliðanir
Neysluverðsvísitala
Þróun neysluverðsvísitölu og verð á áfengi
Hvítvín
Rauðvín
Sérrí
Brennivín
Viskí
Bjór
Neysluverðsvísitala
Vörutegundir
Sundurliðanir
Vörutegundir
Fjöldi seldra vörutegunda
Heildarvelta 38,2 ma.kr. Heildarfjöldi seldra tegunda 4.226
 • Hlutfall af fjölda tegunda í vöruvali
 • Hlutfall af tekjum
Rauðvín og hvítvín (lönd)
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín (lönd)

Heildarsala rauðvíns í lítrum

 • Ítalía 38,7%
 • Spánn 17,7%
 • Chile 10,7%
 • Bandaríkin 6,8%
 • Frakkland 8,1%
 • Argentína 3,9%
 • Suður-Afríka 2,6%
 • Portúgal 8,7%
 • Ástralía 2,1%
 • Önnur lönd 0,7%

Heildarsala hvítvíns í lítrum

 • Ítalía 32,4%
 • Spánn 9,6%
 • Chile 12,1%
 • Bandaríkin 8,1%
 • Frakkland 9,7%
 • Suður-Afríka 8,1%
 • Þýskaland 9,1%
 • Portúgal 2,3%
 • Ástralía 4,9%
 • Nýja Sjáland 2,2%
 • Önnur lönd 1,6%
Rauðvín og hvítvín söluþróun
Sundurliðanir
Rauðvín og hvítvín söluþróun
Þróun sölu rauðvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu rauðvíns
 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Ástralía
 • Frakkland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Þróun sölu hvítvíns eftir löndum
hlutfall af heildarsölu hvítvíns
 • Ítalía
 • Chile
 • Spánn
 • Frakkland
 • Þýskaland
 • Suður-Afríka
 • Önnur lönd
Heildarsala áfengis
Sundurliðanir
Heildarsala áfengis

Heildarsala áfengis 2023 í lítrum eftir löndum

 • Ísland 57,9%
 • Danmörk 9,6%
 • Ítalía 6,7%
 • Belgía 3,5%
 • Frakkland 4,1%
 • Spánn 2,6%
 • Chile 1,6%
 • Holland 1,8%
 • Þýskaland 1,7%
 • Stóra Bretland 1,5%
 • Bandaríkin 1,3%
 • Önnur 57 lönd 7,7%
Skipting sölu tóbaks
Sundurliðanir
Skipting sölu tóbaks
Sala vindla á mann
15 ára og eldri (stk)
Sala vindlinga á mann
15 ára og eldri (pakkar)
Sala reyktóbaks á mann
15 ára og eldri (grömm)
Sala neftóbaks
Tonn
Verðlagning
Sundurliðanir
Verðlagning
Verðlagning áfengis
 • Innkaupsverð frá birgjum
 • Skattar *
 • Smásöluálagning ÁTVR
* Skattar eru: áfengisgjald,virðisaukaskattur og (skilgjald sem fæst endurgreitt)
Tíu söluhæstu
Sundurliðanir
Tíu söluhæstu
Tíu söluhæstu tegundir eftir helstu vöruflokkum
Hvítvín, stærri en 1.500 ml umbúðir
Land Ml Lítrar
Montalto Pinot Grigio Ítalía 3.000 72.270
Two Oceans Fresh & Fruity Suður-Afríka 3.000 64.047
Inycon Chardonnay Pinot Grigio Ítalía 3.000 53.265
Tommasi Pinot Grigio Ítalía 3.000 42.588
Frontera Chardonnay Chile 3.000 36.081
Van Gogh Riesling Þýskaland 3.000 32.304
Stemmari Pinot Grigio Ítalía 3.000 28.986
Vina Maipo Mi Pueblo Chardonnay Chile 3.000 27.393
JP. Chenet Medium Sweet Frakkland 3.000 20.802
Moselland Riesling Kabinett Þýskaland 3.000 20.493
Samtals 10 söluhæstu 398.229
Heildarsala hvítvíns 1.296.811
Hlutfall 31%
Hvítvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Land Ml Lítrar
Don Simon Chardonnay Airen Spánn 1.000 48.917
Barefoot Pinot Grigio Bandaríkin 750 32.916
Montalto Pinot Grigio Ítalía 750 26.258
Van Gogh Riesling Þýskaland 750 25.330
Barefoot Riesling Bandaríkin 750 25.018
Stemmari Pinot Grigio Ítalía 750 24.012
Tommasi Le Rosse Pinot Grigio Ítalía 750 23.729
Montes Chardonnay Reserve Chile 750 20.407
Adobe Reserva Chardonnay Chile 750 17.087
Rosemount GTR Ástralía 750 15.488
Samtals 10 söluhæstu 259.162
Heildarsala hvítvíns 1.296.811
Hlutfall 20%
Rauðvín, stærri en 1.500 ml umbúðir
Land Ml Lítrar
Tommasi Appassionato Graticcio Ítalía 3.000 112.791
IL Barone Rosso Ítalía 3.000 65.607
Mamma Piccini Rosso di Toscana Ítalía 3.000 46.761
Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Portúgal 3.000 42.747
Gato Negro Cabernet Sauvignon Chile 3.000 40.605
Drostdy-Hof Shiraz Merlot Cape Red Suður-Afríka 3.000 38.385
Apothic Red Bandaríkin 3.000 36.495
Viva Valentina Sangiovese Ítalía 3.000 33.360
Frontera Cabernet Sauvignon Chile 3.000 33.222
Lab Vinho Regional Lisboa Portúgal 3.000 30.018
Samtals 10 söluhæstu 479.991
Heildarsala rauðvíns 1.870.952
Hlutfall 26%
Rauðvín, 750-1.500 ml flöskur/fernur
Land Ml Lítrar
Tommasi Graticcio Appassionato Ítalía 750 39.908
Baron de Ley Reserva Spánn 750 33.553
Villa Valentina Sangiovese Ítalía 750 17.258
Don Simon Cabernet Sauvignon Spánn 1000 16.766
Gato Negro Cabernet Sauvignon Chile 750 15.980
E.Guigal Cotes du Rhone Frakkland 750 14.851
Lab Reserva Touriga Nacional Cabernet Sauvignon Portúgal 750 14.481
Amicale Rosso Ítalía 750 14.414
Apothic Red Bandaríkin 750 13.808
Coto de Imaz Reserva Spánn 750 13.075
Samtals 10 söluhæstu 194.093
Heildarsala rauðvíns 1.870.952
Hlutfall 10%
Lagerbjór
Land Ml Lítrar
Gull Lite Ísland 500 1.324.917
Gull Lite Ísland 330 1.114.311
Boli Premium Ísland 500 884.152
Víking Gylltur Ísland 500 873.820
Egils Gull Ísland 500 718.054
Tuborg Grön Ísland 500 614.596
Tuborg Classic Ísland 500 594.434
Faxe Premium Danmörk 500 561.798
Víking Lite Ísland 500 499.374
Víking Lager Ísland 500 478.869
Samtals 10 söluhæstu 7.664.323
Heildarsala lagerbjórs 17.248.568
Hlutfall 44%
Öl og aðrar bjórtegundir
Land Ml Lítrar
Einstök Artic Pale Ale ds. Ísland 330 84.290
Einstök White Ale ds. Ísland 330 62.424
Guinness Draught ds. Írland 440 50.148
Bóndi Session IPA ds. Ísland 330 39.669
Úlfrún nr.34 ds. Ísland 330 34.760
Gull Lite White Ale ds. Ísland 330 29.561
Gull Lite Jól White Ale ds. Ísland 330 29.276
Kronenbourg 1664 Blanc fl. Frakkland 330 28.377
Desperados fl. Holland 330 24.700
Einstök White Ale fl. Ísland 330 24.593
Samtals 10 söluhæstu 407.799
Heildarsala öls og annarra bjóra 1.075.467
Hlutfall 38%